نام پروژه : خانه ای در شیب

موقعیت : کردان

کارفرما: جناب آقای محمودی خواه

سال طراحی : تابستان 1398

متراژ زمین : 1300 متر مربع

مساحت: 450 متر مربع


ایده پروژه: بهره گیری از شیب زمین در شکل دهی به حجم ساختمان ، ایجاد فضاهای پر و خالی در حجم