ویلای Cube

موقعیت : کردان
کارفرما: جناب آقای ملکی
سال طراحی : تابستان 1398
متراژ زمین : 1200 متر مربع
مساحت بنا : 243 متر مربع

ایده پروژه: به سبب وجود چشم انداز وسیع و بهره گیری از آن، طراحی حجم در دو جهت شرقی -غربی در بخش همکف و شمالی جنوبی در طبقه اول صورت پذیرفت و در نهایت در قالب باکس هایی متفاوت روی هم استقرار پیدا کرد.