ویلا تک درخت

موقعیت : دماوند

کارفرما: جناب آقای فرید

سال طراحی : پاییز 1400

متراژ زمین : 2100متر مربع

مساحت بنا : 320 متر مربع

 


ایده پروژه: طراحی این ویلا در دوبخش و به صورت دو فرم متفاوت در نظر گرفته شد به گونه ای که یک بخش شامل فضای عمومی (پذیرایی ، آشپزخانه و…) و دارای فرم مکعب مانندی بود و از محور غربی  با محوطه استخر ترکیب گردید. فضای در نظر گرفته شده برای استخر به لحاظ محصورکردن و دیده نشدن وارد فضای طراحی شده گردید اما به دلیل استفاده از نور و همچنین دید به آسمان ، سقف بالایی این بخش حذف شد. بخش دوم ویلا متعلق به فضای خصوصی است که با فرمی متفاوت از بنای اصلی جدا گردیده است.