ویلای دو برادر

موقعیت : دماوند
کارفرما: جناب آقایان فرخ نیا
سال طراحی : بهار 1398
متراژ زمین : 1100 متر مربع
مساحت بنا: 430 متر مربع

ایده پروژه: به سبب گرایش کارفرمایان به خلق فضایی با الگو های ایرانی ، طراحی ویلا با بهره گیری از مصالحی همچون آجر و سیمان سفید و با ترکیب فرم مدرن ، ایجاد شد. استفاده از آجرهای متداول دوره پهلوی دوم و همچنین چیدمان (گره چینی) آجرها تاثیر به سزایی در شکال گیری فرم کلی بنا داشته است .