موقعیت : کردان کوهسار

کارفرما: جناب آقای زال

سال طراحی : تابستان 1399

متراژ زمین : 9000 متر مربع

مساحت بنا : 750 متر مربع

ایده پروژه: وجود تنوع فضایی و ارتباط عملکرد هر فضا به عنوان مهمترین مولفه در طراحی در نظر گرفته شد. استقرار استخر سر باز در طبقه اول ، دسترسی مسقیم واحد طبقه سوم به عنوان واحد مستقل، وجود سالن مهمانی در طبقه زیرزمین از جمله فضا های متفاوت در طراحی پروژه لحاظ گردید.