موقعیت :دماوند

کارفرما: جناب آقای معافی

سال طراحی : تابستان 1399

متراژ زمین :  1024متر مربع

مساحت بنا : 470 متر مربع

ایده پروژه:به جهت وجود دو محور شیب شمالی – جنوبی و شرقی- غربی حجم بنا به گونه ای طراحی گردید که در محور شمال و شمال شرقی دارای دید وسیع به منظره کوه دماوند گردد.