طراحی ویلای کاج

موقعیت : کردان

کارفرما: جناب آقای دانشور

سال طراحی : تابستان 1399

متراژ زمین : 605 متر مربع

مساحت بنا: 223 متر مربع

 

ایده پروژه: اتصال و ترکیب دو حجم باکس با یکدیگر و تولید فضاهای کاربردی نظیر بالکن و تراس . استفاده از پنجره های سراسری چهت بهره برداری از دید و منظر محوطه.