ویلای شماره 117

موقعیت : کردان
کارفرما: جناب آقای شریفی
سال طراحی : تابستان 1398
متراژ زمین : 1400 متر مربع
مساحت بنا : 310 متر مربع

ایده پروژه : وجود فضاهای مثبت ومنفی ( فضا های پر و خالی ) از قبیل بالکن مسقف و باز و ارتباط آن با بنا از ایده اولیه شکل گیری حجم ویلا بود . این جهت گیری به سبب تامین دید و منظر مناسب صورت پذیرفت.
طراحی ویلا 117 کردان