موقعیت :دماوند

کارفرما: جناب آقای معافی

سال طراحی : پاییز 1399

متراژ زمین : 750متر مربع

مساحت بنا: 1400 متر مربع


ایده پروژه: بکارگیری الگوهای ایرانی نظیر کاشی کاری ، وجود قوس و طاق در بازشوها و سقف ها، همچنین بهره گیری از طرح ها و پترن های ایرانی در مبلمان و  طراحی فضای داخلی