خانه ویلایی

موقعیت : طالقان
کارفرما: جناب آقای حدادی
سال طراحی : تابستان 1398
متراژ زمین : 1200 متر مربع
مساحت بنا : 375 متر مربع

ایده پروژه : سادگی در بیان فرم بیرونی و بهره گیری از الگوی مفهوم خانه به عنوان ایده شکل دهنده ویلا بکار گرفته شد.