خانه ای در یزد

موقعیت : یزد
کارفرما: جناب آقای کفاش
سال طراحی : پاییز 1398
متراژ زمین : 500 متر مربع
مساحت بنا : 150 متر مربع

ایده پروژه: با توجه به وجود بافت معماری منطقه ، بهره گیری از مصالح موجود (آجر) به شیوه ای متفاوت به سبب خلق فرم و طراحی جدید ، اما منطبق بر اصول معماری منطقه یزد ، هدف اصلی طراحی قرار گرفت.