ویلای خانوادگی شماره 3

موقعیت : ملارد
کارفرما: جناب آقای بیات
سال طراحی : پاییز 1399
متراژ زمین : 504 متر مربع
مساحت بنا : 400 متر مربع

 

ایده پروژه: به سبب محدودیت موجود در عرض و کشیدگی طولی زمین، فرم ساختمان به گونه ای طراحی شد که از یک سمت به دیواره های محوطه اتصال یابد و از 3 سمت دیگر دارای گشایش باشد . یکی از این گشایش ها در دیواره جنوبی بنا قرار گرفت و بخش حیاط پشتی بنا را شکل داد.