ویلای سفید

موقعیت : کردان
کارفرما: جناب آقای احمدیان
سال طراحی : تابستان 1397
متراژ زمین : 910 متر مربع
مساحت بنا : 231 متر مربع

ایده پروژه: وجود بالکن مسقف در طبقه همکف که در فصول گرم سال امکان یک پارچگی آن با فضای داخلی ویلا صورت پذیرد.